Filozofia zdrowia

Filozofia zdrowia

Ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane. Warto więc zająć się też sferą zdrowia.

I. Skąd czerpiemy energię i jak ją prawidłowo uzupełniać